تركیب رئال مادرید برای بازی با شالكه تغییراتی خواهد داشت . آنجلوتی اعلام كرد كه سه نفر خط حمله را موراتا ، خسه و كریستیانو رونالدو تشكیل خواهند داد .

از سویی  كارلو تائید كرد كه خسه نیز قرار است تا در تركیب اصلی قرار گیرد . احتمالا ژابی و ایارا دیگر نفرات تركیب باشند .