مارسلو یكشنبه باید با یك طلسم مقابله كند . در حقیقت او فقط یك بار در الكلاسیكوهای لالیگا بارسلونا را شكست داده است .

او 9 بار از زمان پیوستنش به رئال در مقابل بارسا در لالیگا بازی كرده است كه فقط یك بار برده است . تنها بردش مربوط به پیروزی 4-1 در ف صل 08-2007 می شود .

در باقی دفعات ، مارسلو دو تساوی و شش شكست عایدش شده است . یكشنبه این فرصت را دارد تا طلسم را بشكند . البته در دوران مورینیو ، مارسلو فقط در چهار تا از 12 الكلاسیكو فیكس بود  كه فقط دو بارش درلالیگا بود .