بنزما در نیمه اول بازی را روی پایش داشت اما فقط نیمی از موقعیت هایش را موردا استفاده قرار داد . در 15 دقیقه دیوانه وار نقش داشت چرا كه بارسا نمی توانست دی ماریا را كنترل كند و مهاجم فرانسوی پنج موقعیت بی نظیر داشت اما بدشانس بود و دو گل زد و سه تا را خراب كرد .

بنزما بین دقایق 12 تا 27 نشان داد كه خط دفاعی بارسلونا دچار مشكل است و به رهبری ماسكرانو پر اشتباه عمل می كند . بارسا  شانس آورد كه بیشتر گل نخورد . بعدش این مسی بود كه گل زد و بازی را به تساوی كشاند .

در نیمه دوم ، بنزما دیگر زمان نداشت و در نهایت دقیقه 65 به علت اخراج راموس قربانی شد . كریم گل اولش را با یك ضربه سر بلند و با پاس دی ماریا زد . والدس روی این صحنه ضعیف عمل كرد . گل دومش هم با بیرون پای راست بود