كریستیانو واكنش شدیدی علیه قضاوت اونمدیانو ماینكو داشت :” اتفاقات زیادی با هم همراه شدند . بزرگان نمی خواهند لالیگا را ببریم . می دانم كه به دنبال چه هستند و می شود از تصمیمات داوری این را فهمید . پنج سال است این جا هستم و اتفاقات به درون زمین ربط ندارند ، بلكه در بیرونش رخ می دهند . “

وی در ادامه گفت :” هواداران همه چیز را خوب دیدند . آنها می فهمند كه تیمشان می جنگد اما شرایط برعكس می شود . از ابتدا پشت ما بودند . فكر می كنم كه با این وجود لالیگا را می بریم . “

داوری :” از زمانی كه به رئال آمدم هرگز  داوری ها به سود ما نبود . همیشه همین است . فكر می كنم كه دیگر باید كافی باشد.  باید همه چیز درون زمین انجام شود . “

شرایط رئال :”‌فقط یك بازی را باخته ایم و یك امتیاز برتری داریم . تیم را خوب می بینم . “

برخی دوست دارند رئال نبرد ؟‌” رئال بزرگترین باشگاه دنیاست و حسادت زیادی را بر می انگیزد . افراد زیادی هستند كه دوست ندارند رئال برنده باشد . این را می شود فهمید . من سالها تلاش می كنم . همه می دانستند كه اگر بارسلونا ببازد ، از گردونه كنار می رود . آنها می خواستند كه بارسلونا بماند و ماند . اگر می باخت ، مرده بودند . ناراحت هستم چرا كه بدشانس بودیم . زندگی ادامه دارد . “

داوری :”‌اشتباهات زیادی داشت . در چنین بازیهایی باید داوری در سطح بازی باشد . داور را پوچ دیدم . تصمیمات درستی نگرفت و استرس داشت . همیشه همین است . این داور شخصیت این بازی را نداشت . اشتباهات زیادی داشت . باید داور دیگری انتخاب می شد . این داور در اندازه این بازی نبود . “

پنالتی روی خودت :”‌شاید پنالتی بیرون محوطه جریمه باشد اما صحنه پنالتی نیمار و پنالتی نیوكمپ …. “