آنخل دی ماریا در مقابل بارسلونا در نیمه اول كارت گرفت ،‌پنج كارته شد و بازی با سویا در پیزخوان را از دست داد . او در دقیقه 33 به علت خطا روی نیمار كارت گرفت .

بدین ترتیب احتمالا در بازی چهارشنبه آینده مقابل سویا ، آنجلوتی باید از یكی میان ایسكو و ایارامندی برای حضور در تركیب به جای او استفاده كند .