آنجلوتی :

"بله ، رونالدو یک مصدومیت کوچک دارد . باید ببینیم اوضاعش چگونه پیش می رود . کریستیانو به من گفت می خواهد با زانوی مصدومش بازی کند ، اما من در فکر استراحت دادن به او هستم ..."

+ رونالدو از ناحیه زانوی چپش مصدومیت کوچیکی داره که با این وجود سه بازی هست که با کمی درد بازی میکنه ... بازی شالکه ، بارسا و سویا .

# تکمیلی پست "سلطان" #